1
 

 

 

 

 

ผู้ผลิตตัวจับชิ้นงานโดยตรง

ครบวงจร สินค้ามีมากกว่า 100 ชนิด
ยินดีต้อนรับตัวแทนจำหน่าย

CLAMP SPECIALISM TO PRODUCE

 

垂直式

UERTICAL TYPE

水平式

HORIZONTAL TYPE

推拉式

PUSH/PULL TYPE

門閘式

LATCH TYPE

多功能焊接組立式

HEAVY DUTY WELDABLES

氣動式

AIR POWERED

附  件

SPINDLE


   垂直式

型 號 (MODEL)

圖案(PICTURE)

TT-13009、TT-14009

TT-101-A、TT-101-AI、TT-101-AIT、TT-101-AT、TT-101-ASS

TT-12205、TT-12210、TT-12215、TT-12220

TT-12265、TT-12270、TT-12275、TT-12280、TT-12285、

 

TT-12290、TT-12295、TT-12300、TT-12265-SS

TT-101-B、TT-102-B

TT-101-D、TT-101-DI、TT-101-DL、TT-101-E、TT-101-EI

TT-13005、TT-13007、TT-13008

TT-130055-SS、TT-11002-B、TT-12002-B、TT-13002-B

TT-14412、TT-13412

TT-11501-B、TT-11501-B、 TT-11502-B

TT-12501-B、 TT-12501-C、 TT-12502-B、 TT-12502-C

 

TT-11412、 TT-12412、 TT-11502-B、 TT-12501-B、 TT-12501-C

 

TT-12502-B、 TT-12502-C

TT-11412、 TT-12412

TT-12050、TT-12055、TT-12060、TT-12065、TT-12070

 

TT-12075、TT-12080、TT-12085

TT-12050-U、TT-12055-U、TT-12050-SS、TT-12130、TT-12131

TT-12132、TT-12133、TT-12135、TT-12136、TT-12137、

TT-12138、TT-12140、TT-12141、TT-12142、TT-12143、

TT-12145、TT-12146、TT-12147、TT-12148、TT-12130-SS

 

TT-12305、TT-12315、TT-12310、TT-12320

TT-10247、TT-10248、TT-10249、TT-10250

TT-11401、TT-12401

TT-11421、TT-12421、TT-11421-SS

TT-10444、TT-10448

> TT-101-EL

TT-101-H

TT-101-J、TT-101-JS、TT-101-JSB、TT-JSI

Top


    水平式

型 號 (MODEL)

圖案(PICTURE)

TT-201-A、TT-201-AL、TT-201-AI、TT-201-AR、TT-201

 

TT-201-I、TT-201-L、TT-201-R、TT-201-SS、TT-201-ASS

> TT-20400

TT-22100、TT-22105、TT-22110、TT-22115

TT-201-B、TT-201-SI、TT-201-BS、TT-201-BSI、TT-201-BSS

> TT-20100

TT-22005、TT-22010、TT-22015、TT-22020、TT-22025

 

TT-22030、TT-22035、TT-22040

TT-225-D、TT-225-DI、TT-225-DSS

TT-20800、TT-21800、TT-21800-SS

TT-22165、TT-22170、TT-22175、TT-22180、TT-22185

 

TT-22190、TT-22195、TT-22200

 

TT-22235、TT-22240、TT-22245、TT-22250

TT-20235、TT-20236、TT-20235-SS

TT-20752-B、TT-21502-B、TT-22502-B、TT-23502-B、

 

TT-21502-BSS

TT-201-C

TT-203-F、TT-203-FL、TT-202-F、TT-202-FL、TT-203-FSS

TT-21384、TT-22384

> TT-20820

TT-20300

TT-21383

TT-25382、TT-26382

TT-251383

TT-21382、TT-22382、TT-21385

> TT-21382-SS

TT-204-GB、TT-204-GBL、TT-204-GBLH

TT-200-W、TT-200-WL、TT-200-WH、TT-200-WLH、

 

TT-220-WH、TT-220-WLH

Top


  

   推拉式

型 號 (MODEL)

圖案(PICTURE)

TT-204-G、TT-204-GL

> TT-301-AM、TT-301-BM

TT-301-FM、TT-302-FMSS

> TT-36092M

GH-36006

TT-36070

TT-30290M、TT-30292M

TT-30607M

> TT-36330M

TT-36202M、TT-36204M、TT-36224M、TT-36204-MSS

TT-36224-MSS

TT-304-CM、TT-305-CM、TT-304-EM、TT-305-EM、TT-304-HM

TT-305-HM、TT-304-EMSS

TT-36003M

TT-36010M、TT-36012M

TT-36060

TT-303-EM、TT-303-EMK

TT-36020、TT-36020-K

TT-31501

TT-302-DM、TT-30282M

TT-30600PR

TT-30600

> TT-31200

TT-30509M、TT-30609M

TT-30519M、TT-30619M

TT-30513

TT-30600HL

TT-31200HL

Top


  

   門閘式

型 號 (MODEL)

圖案(PICTURE)

TT-31200PR

TT-40323、TT-431、TT-40341、TT-40323-SS、TT-431M-SS

TT-40341-SS

TT-40324、TT-40334、TT-40344、TT-40324-SS、TT-40334-SS

TT-40344-SS

> TT-43101

TT-451、TT-452、TT-40371、TT-43810、TT-451-SS、TT-452-SS

TT-40370、TT-40370-LP

TT-40380

TT-43110、TT-43120

TT-43150、TT-43160

Top


  

   多功能焊接組立式

型 號 (MODEL)

圖案(PICTURE)

TT-70305、TT-70310、TT-70315、TT-70505、TT-70510

 

TT-70515、TT-70605、TT-70610、TT-70615

TT-75027

TT-75048、TT-75078、TT-75088

> TT-70710、TT-71210、TT-72410
> TT-71215、TT-72415、TT-70715
> TT-70720、TT-71220、TT-72420

TT-70725、TT-71225、TT-72425

> TT-702-C、TT-702-K、TT-702-D、TT-70201、TT-70203

TT-701-C、TT-701-K、TT-701-D、TT-70101、TT-70103

Top


   氣動式

型 號 (MODEL)

圖案(PICTURE)

> TT-10101-A、TT-12050-A、TT-12050-UA、TT-12132-A、TT12265-A 

TT-10247-A、TT-702-CA AND TT-702-DA、TT-20820-A

TT-36301M-A

> TT-36003M-A

TT-36330M-A

> TT-305-EMA

Top

Copyright®2006 冠信五金商行